Last update: 3 JUL 2024
малки кутийки
[ кашоните са без надписи ]

10 x 10 x 5h

изработен от 3 пласта микро велпапе

Цена: 0.39 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/000061

и го поставете тук

v

10 x 10 x 10h

изработен от 3 пласта микро велпапе

Цена: 0.49 лв.

на склад [ 100 бр. ]

Копирайте

Art. No MLK/0180090

и го поставете тук

v

15 x 10 x 15h

изработен от 3 пласта микро велпапе

Цена: 0.55 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/000081

и го поставете тук

v

15 x 10 x 8h

изработен от 3 пласта микро велпапе

Цена: 0.52 лв.

на склад [ 100 бр. ]

Копирайте

Art. No MLK/0250011

и го поставете тук

v

15 x 15 x 15h

изработен от 3 пласта микро велпапе

Цена: 0.58 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/000027

и го поставете тук

v

20 x 10 x 6h

изработен от 3 пласта микро велпапе

Цена: 0.55 лв.

на склад [ 100 бр. ]

Копирайте

Art. No MLK/030031

и го поставете тук

v

20 x 20 x 10h

изработен от 3 пласта велпапе

Цена: 0.89 лв.

на склад [ 0 бр. ]

Копирайте

Art. No MLK/000014

и го поставете тук

v

30 x 17 x 10h

изработен от 3 пласта велпапе

Цена: 0.88 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/043012

и го поставете тук

v

30 x 25 x 10h

изработен от 3 пласта велпапе

Цена: 0.93 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/000044

и го поставете тук

v

30 x 20 x 15h

изработен от 3 пласта велпапе

Цена: 0.99 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/000062

и го поставете тук

v

40 x 15 x 15h

изработен от 3 пласта велпапе

Цена: 0.92 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/058024

и го поставете тук

v

40 x 30 x 10h

изработен от 3 пласта велпапе

Цена: 0.85 лв.

на склад [ с поръчка ]

Копирайте

Art. No MLK/000036

и го поставете тук

v