Last update: 15 MAY 2024

Изработка на етикети

Production of labels

Етикети

Дизайн и предпечат

Design and prepress

Графичният дизайн и визуална идентичност на марката, които действат като връзка между продукта и потребителя, те предават тези нематериални качества чрез образи, форми и цвят. Нивото на професионализъм и качество, започва от първото което ще види клиента, етикета на продукта.

Процес по изработката на етикети

Label making process

1. Предоставяне на данни за продукта
2. Размер на етикета
3. Изготвяне на оферта за изработка на дизайн на етикет.
4. Сключване на договор за изработка - Много важна част !
- С клауза за конфиденциалност
- Защита на марката
- Индивидуален дизайн
5. След сключване на договора се превежда по банков път 50% аванс по договор.
6. Извършваме проверка в интернет за подобни продукти на българския и международния пазар.
7. Изработка на примерен дизайн.
8. Консутации и доработка на дизайна по изискванията на клиента.
9. Приемане на готовия продукт с протокол.
10. Доплащане по договор.
11. Предоставяне на клиента оригиналните файлове.

Цена: от 100 лв. ...

Price for production

Печат на етикети

Label printing

  1. Предоставяне на оригинален файл за предпечат.
Файлови формати с които работим:
- PDF
- CorelDraw
- EPS
  1. Информация за продукта за който е предназначен етикета.
  2. Брой етикети.
  3. Оферта за изработка.
  4. Сключване на договор и 50 % авансово плащане по договор.
  5. Изработка на мостра
  6. Консултации и доработка на мострата до приемането и от клиента.
  7. Изпълнение на поръчката и доплащане по договор.
  8. Предаване на продукцията с протокол.
Забележка:
Ако файловите форматите не са необходимото качество за печат, може да ги коригираме срещу допънително заплащане или клиента да изиска от рекламната агенция или дизайнера изработил предпечата, да коригират файловете до необходимото качество.

Минимално количество: Няма

Minimum quantity: None